Ιατρικός Εξοπλισμός

Barcode Scanners για τον κλάδο υγείας

Τερματικά χειρός & Tablets για τον κλάδο υγείας (PDAs)

Θερμικοί εκτυπωτές για τον κλάδο υγείας (PDAs)

Οθόνες και προϊόντα μαγνητικών καρτών για τον κλάδο υγείας (PDAs)